+90 212 540 09 09 - merkez@kuantumpatent.com.tr
Kuantum Patent Bilgi ve Deneyim, Profesyonel Hizmet, Uygun Çözümler, %100 Müşteri Memnuniyeti
Online Teklif İste Ücretsiz Marka Araştırması
Merkez Ofis
0212 540 09 09
WhatsApp Numaramız
0544 540 09 09
Gönderiniz başarıyla tamamlanmıştır.

E-posta adresime gönder

Patent Tescil Başvurusu

Patent, herhangi bir sorunun, sanayiye uygulanabilecek şekilde çözümü ve/veya bu çözüm sonucu elde edilen yeni ürünün korunması için buluş sahibine verilen tekel hakkı denilebilir.

Buluş sahibinin buluş konusu ürünü, yöntemi veya sistemi 20 yıl süre ile kullanma veya satma hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent belgesi denir.  

Patent hakkı veya patent belgesi, taşınmaz mal gibi alınıp satılabilir, lisans hakkı verilebilir, ipotek ve haciz edilebildiği gibi miras olarak da kalabilmektedir.Devlet tarafından verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir.

Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir. Patentli bir buluş; tıpkı işle ilgili alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir.


Bir buluşun patent ile korunabilmesi için taşıması gereken nitelikler

Yenilik: Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir. Tekniğin bilinen durumu; patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur.

Online patent başvurusu ile, patent gün, saat ve dakika olarak kaydı yapılır Patent ile korunmak istenen buluş; sadece Türkiye için koruma istense bile, dünya genelinde bir patent araştırmasına tabi tutulur. 

Tekniğin bilinen durumunun aşılması: Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.

Buluş basamağı içermeyen buluşlara patent belgesi verilmez.

Sanayiye Uygulanabilir Olma: Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir. 

Buluş niteliğinde olmadıkları için patent verilemeyecek konular:

– Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları,

– Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar,

Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar,

– Bilgisayar yazılımları,

– Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller,

– İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.

Patent ile korunamayacak buluşlar:

-Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.

-Bitki veya hayvan türleri ile esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

-Bilginin derlenmesi ve toplanması (cd, kredi kartı vb. kartlar, yazılım, program ve teknik yenilik içermeyen yemek tarifleri. 

 Tescil çalışmaları ve belge kararından sonraki aşamalarda uzman kişilerden destek alınması sizin yararınıza olacaktır.